Tjekliste til instruktører

Følgende liste kan bruges som huskeseddel før, under og efter campen.

Inden FerieCamp skal instruktøren:

 • Forberede et forløb, hvor børnene lærer det grundlæggende i aktiviteten:
  • Det er vigtigt, at der tages højde for, at børnene har forskellige aldre og forudsætninger for deltagelse
  • Det er vigtigt at være opmærksom på, at børnene ikke er tilmeldt på forhånd, og at aktiviteten derfor skal kunne rumme ”nye” børn hver dag, men også under selve aktiviteten
 • Sørge for at få kendskab til foreningens tilbud til børnene – særligt, hvis der er hold i lokalområdet, som børnene kan gå på efter ferien
 • Have fundet ud af, om foreningen selv kan stå for opfølgning på eventuelle børn, der kunne være interesseret i at starte i foreningen efter FerieCamp. Hvis foreningen ikke selv har ressourcer til at kontakte interesserede børn efter campen, kan børnene blive skrevet op hos FritidsGuiderne 

Under FerieCamp skal instruktøren:

 • Møde op i god tid og gøre klar til aktiviteten
 • Stå for udførelsen af aktiviteten
 • Nedskrive antal deltagere pr. dag
 • Have et fokus på at rekruttere børn til aktiviteten ved eventuelt at gå en tur i området, hvis der ikke er nogen deltagende børn
 • Skrive navn og kontaktoplysninger ned på de børn og unge, der udviser interesse for at starte til aktiviteten i foreningen efter FerieCamp
 • Evt. invitere børnene ned i klubben efter campen ved at uddele materiale om foreningen eller benytte FerieCamps træningspostkort, som I kan få udleveret af Campkoordinatoren, når I møder op første dag. Se postkortet i bunden af siden

Efter FerieCamp skal instruktøren:

 • Aflevere sedlen med antal børn, der har deltaget på campen til campkoordinatoren
 • Tage kontakt til de børn og forældre, der har vist interesse for at starte i foreningen efter FerieCamp
 • Sørge for at aflevere sedlen med kontaktoplysninger på de børn, der har vist interesse for at starte i foreningen efter FerieCamp, men som foreningen ikke selv har ressourcre til at kontakte, så børnene kan blive skrevet op hos FritidsGuiderne