Brobygning til foreningslivet

Oplever din forening, at børnene viser interesse for at gå til jeres aktivitet? Læs mere her om, hvordan I kan hjælpe dem godt på vej.

Et af målene med FerieCamp er at introducere især børn og unge i udsatte byområder til et aktivt kultur- og fritidsliv, så de dels har gode tilbud i deres ferier, og dels for at de efterfølgende har mulighed for at melde sig ind i en forening eller gøre aktivt brug af lokalområdets andre fritidstilbud.

Ved deltagelse som aktivitetsudbyder på FerieCamp vil I derfor give børn og unge en god oplevelse og muligheden for at blive en del af foreningslivet. Ligeledes vil jeres forening have mulighed for at rekruttere nye medlemmer til foreningen.

Brobygningsdelen er derfor meget vigtig at have for øje under afholdelse af FerieCamp. Der er forskellige tips og tricks, som I kan benytte jer af. Vi har listet et par stykker her:

  1. Sørg for at have reklame med for jeres forening. Det kan både være i form af foldere, men også klub-tøj, som instruktørerne kan have på.
  2. Gør børnene opmærksomme på, at jeres aktivitet er noget, man kan gå til i fritiden. Mange børn er ikke bevidste om dette.
  3. Benyt jer af brobygningspostkortet, hvor I kan invitere børn til en gratis træning i klubben efter FerieCamp. Dette udleveres på campen.
  4. Sørg for at skrive kontaktoplysninger ned på børn (og deres forældre) og følg op efter FerieCamp.

Vores erfaring er, at det godt kan betale sig at gøre en ekstra indsats, når det drejer sig om børn fra socialt udsatte byområder. Nogle barrierer for disse børn kan være, at de ikke tør starte til noget nyt på egen hånd, aldrig før har gået til en fritidsaktivitet eller at forældrene ikke kender til foreningslivet. Derfor kan det være godt at ringe dem op og tage en hyggelig snak med de børn, der har ytret ønske om at ville gå til jeres aktivitet – og evt. deres forældre.

For nogle kan det være grænseoverskridende at skulle ringe børnene og deres forældre op. Derfor har vi udarbejdet nogle gode råd til, hvordan man kan gribe telefonopkaldet til barnet og dets forældre an. Læs mere her.

Kontingentstøtte og FritidsGuiderne KBH 
Har I brug for hjælp til at få børnene i gang med en aktivitet i jeres forening, søge kontingentstøtte, køb af udstyr mv. kan FritidsGuiderne KBH hjælpe jer med dette. FritidsGuiderne er frivillige, der hjælper børn og unge i gang med kultur- og fritidsaktiviteter. Læs mere om og kontakt FritidsGuiderne KBH her.