Skal I være en del af FerieCamp?

Få inspiration til at blive en del af FerieCamp her på siden.

Hvordan kan vi deltage på FerieCamp?

Der er én ansøgningsrunde for hele 2020. Deadline for ansøgning er d. 17. november 2019. I menuen til højre kan I læse mere om ansøgningsprocessen.

I kan søge to forskellige roller: Vært og Aktivitetsudbyder. Læs mere om, hvad det vil sige at være Vært og Aktivitetsudbyder i menuen til højre. I første omgang prioriteres fordelingen af værtskaber. Ledige pladser som aktivitetsudbyder fordeles ved behov og løbende over året.

Hvad er FerieCamp?

Det overordnede formål med FerieCamp er at introducere børn og unge (3-17 år) til et aktivt kultur- og fritidsliv, så de dels får lyst til at melde sig ind i en forening eller gøre aktivt brug af lokalområdets andre fritidstilbud, og dels har gode tilbud i deres ferier.

FerieCamp er gratis og åbne aktiviteter i de fem store skoleferier. Aktiviteterne spænder fra fodbold til kreative værksteder til dans og rollespil. Aktiviteterne er i udgangspunktet tiltænkt hele målgruppen, men kan være målrettet piger eller drenge og/eller henvende sig til en bestemt aldersgruppe. Visse aktiviteter vil være gennemgående henover hele ferien, andre vil være stjerneaktiviteter, som kun vil være i programmet én eller få gange.

FerieCamp kan altså ses som en ”aktivitets-messe”, hvor der som udgangspunkt ikke er tilmeldingspligt til aktiviteterne.

Brobygning - fra FerieCamp til foreningsmedlem

På FerieCamp kan I som forening møde børn og unge, som ikke er en del af foreningslivet, og FerieCamp er derfor en god platform til at rekruttere nye medlemmer. I disse tre korte videoer får I gode råd til, hvad I kan gøre før, under og efter FerieCamp for at lykkedes med at brobygge til jeres forening.