Hvad kan vi forvente som aktivitetsudbyder på FerieCamp?

Vil I vide mere om, hvad I kan forvente, når I deltager på FerieCamp? Få et indblik i, hvordan det er at være med på Camp her.

Inden FerieCamp:
Inden FerieCamp starter, forbereder man som aktivitetsudbyder et forløb, hvor børnene lærer det grundlæggende i aktiviteten. Det er vigtigt, at der tages højde for, at børnene har forskellige aldre og forudsætninger for deltagelse. Det er ligeledes vigtigt at være opmærksom på, at børnene ikke er tilmeldt på forhånd, og at aktiviteten derfor skal kunne rumme ”nye” børn hver dag, men også under selve aktiviteten.

Under FerieCamp:
På campen har man som aktivitetsudbyder ansvaret for udførelsen af aktiviteten, samt at nedskrive antal deltagere pr. dag. Hvis der ikke er nogle deltagende børn, vil man derfor også have et fokus på at rekruttere børn til aktiviteten ved eventuelt at gå en tur i området.

Ydermere har man daglig kontakt til den lokale campkoordinator, som tager imod jer og kan svare på eventuelle spørgsmål.

FerieCamp har desuden det formål at introducere børn og unge til foreningslivet. Det vil derfor også være instruktørens ansvar at tale samt skrive navn og kontaktoplysninger ned på de børn og unge, der udviser interesse for at starte til aktiviteten i foreningen efter FerieCamp. Der er udviklet et brobygningskort, som foreningerne kan benytte sig af i kontakten med det interesserede barn, se mere under brobygning.

Efter FerieCamp:
Hvis der har været børn eller unge, der har vist interesse for at starte i foreningen efter FerieCamp, vil man have en opgave med at tage kontakt til det pågældende barn og dets forældre. Find en mini-hjælpe guide her. Hvis der ikke er ressourcer i foreningen til at følge op, er det en mulighed at få skrevet barnet op hos FritidsGuiderne KBH, der vil tage sig af den opfølgende del.