Tjekliste til instruktører

Følgende liste kan bruges som huskeseddel før, under og efter campen.

Inden FerieCamp skal instruktøren:

 • Forberede et forløb, hvor børnene lærer det grundlæggende i aktiviteten:
  • Det er vigtigt, at der tages højde for, at børnene har forskellige aldre og forudsætninger for deltagelse
  • Børnene ikke er tilmeldt på forhånd, og aktiviteten skal derfor kunne rumme ”nye” børn hver dag, også under selve aktiviteten
 • Have kendskab til foreningens faste tilbud til børnene – særligt, hvis der er hold i lokalområdet, som børnene kan gå på efter ferien
 • Have fundet ud af, om foreningen selv kan stå for opfølgning på eventuelle børn, der kunne være interesserede i at starte i foreningen efter FerieCamp. Hvis foreningen ikke selv har ressourcer til at kontakte interesserede børn efter campen, kan børnene blive skrevet op hos FritidsGuiderne KBH. Læse mere om FritidsGuiderne her

Under FerieCamp skal instruktøren:

 • Møde op i god tid (15 minutter) og gøre klar til aktiviteten
 • Stå for udførelsen af aktiviteten
 • Holde pauser løbende og fortælle om eventuelle faste hold eller byde nye velkomne
 • Nedskrive antal deltagere pr. dag
 • Have et fokus på at rekruttere børn til aktiviteten ved eventuelt at gå en tur i området, hvis der ikke er nogen deltagende børn
 • Skrive navn og kontaktoplysninger ned på de børn og unge, der udviser interesse for at starte til aktiviteten i foreningen efter FerieCamp
 • Evt. invitere børnene ned i klubben efter campen ved at uddele materiale om foreningen eller benytte FerieCamps træningspostkort, som I kan få udleveret af Campkoordinatoren, når I møder op første dag. Se postkortet i bunden af siden

Efter FerieCamp skal instruktøren:

 • Aflevere sedlen med antal børn, der har deltaget på campen til campkoordinatoren
 • Tage kontakt til de børn og forældre, der har vist interesse for at starte i foreningen efter FerieCamp
 • Sørge for at aflevere sedlen med kontaktoplysninger på de børn, der har vist interesse for at starte i foreningen efter FerieCamp, men som foreningen ikke selv har ressourcer til at kontakte, så børnene kan blive skrevet op hos FritidsGuiderne