Vigtigt at vide, som instruktør på FerieCamp

Målet med FerieCamp er i høj grad at introducere børn og unge til aktiviteter, de kan gå til i deres fritid. Derfor er det vigtigt, at I inden campen giver jeres instruktører nogle værktøjer til at italesætte mulighederne for at blive medlem hos jer.

Før FerieCamp

Godt at vide om deltagerne

Inden FerieCamp starter, forbereder man som aktivitetsudbyder et forløb, hvor børnene lærer det grundlæggende i aktiviteten. Det er vigtigt, at der tages højde for, at børnene har forskellige aldre og forudsætninger for deltagelse. Hvis ikke der er fastlagt en bestemt målgruppe, så kan alle mellem 3-17 år deltage på aktiviteterne. Afhængig af aktiviteten er det primært de 5-13 årige, der deltager.

Det er ligeledes vigtigt at være opmærksom på, at børnene som udgangspunkt ikke er tilmeldt på forhånd, og at aktiviteten derfor skal kunne rumme ”nye” børn hver dag, samtidig med at antallet af deltagere kan variere meget.

Hvad kan jeg som aktivitetsudbyder forberede inden FerieCampen?

Som aktivitetsudbyder på FerieCamp repræsenterer I jeres forening, virksomhed eller organisation.

Vurdér derfor gerne, hvordan I som instruktører kan viderebringe information til børn og forældre om jeres faste fritidsaktiviteter. Det er en god idé at være åben og imødekommende, når du møder forældre og børn, som viser interesse for aktiviteten – måske dette er en anledning til at tage en indledende snak om mulighederne for at starte på et hold.

Det er altid en god idé at kende til hvor, hvornår og hvilke faste fritidsaktiviteter I kan henvise nye medlemmer til.
 

Under FerieCamp

Hvordan er vores rolle under afviklingen af FerieCamp?

På campen har man som aktivitetsudbyder ansvaret for at inkludere alle de børn, som har lyst til at deltage, samt at afvikle aktiviteten mest hensynsfuldt.

FerieCamp har det formål at introducere børn og unge til foreningslivet. Det vil derfor også være instruktørens ansvar at tale med børnene om mulighederne for at starte på et af jeres hold. Hvis man får lov, kan man også skrive kontakt-oplysninger ned på forældrene og ringe dem op, når dagen er omme.

En dag på FerieCamp - Det kan I forvente...

Hver dag på FerieCamp starter med, at I kommer i god tid, gerne et kvarter før jeres aktivitet starter. Tjek altid ind hos værtens kontaktperson på campen, med mindre andet er aftalt.

Derefter går I hen til det sted, hvor I skal afholde jeres aktivitet. Hvis I er de første aktivitetsudbydere, kan I gå i gang med at gøre klar og sætte op med det samme. Hvis I har tid efter andre aktiviteter, kan I først gøre klar, når de har pakket sammen.

Nogle børn vil typisk allerede stå forventningsfulde klar til aktiviteten. Hvis dette er tilfældet, kan aktiviteten starte med det samme. Er der derimod ikke nogen børn fra start, vil det være op til jer at gå ud i området og reklamere/rekruttere børn til aktiviteten. Under afholdelsen af aktiviteten vil nogle børn gå til og fra i løbet at tidsrummet. Det er derfor vigtigt, at I som instruktører hele tiden forholder jer fleksible og er klar til at justere aktiviteten løbende, så det passer bedst muligt til antallet af deltagere og niveau.

Udover jeres primære opgave med afvikling af aktiviteten og socialisering med børnene, skal I, når dagen er slut, udfylde deltagerantal-arket, som bruges til evaluering senere. Deltagertal fra alle dage og aktiviteter skal afleveres til kontaktpersonen, som har ansvar for at samle tallene til senere afrapportering.

Når jeres aktivitet er slut, pakker I sammen og efterlader lokalet/området, som I selv vil modtage det.

Efter FerieCamp

Hvad gør vi, når FerieCampen er afsluttet?

Hvis ikke I har haft mulighed for at snakke med forældrene under jeres FerieCamp, så anbefaler vi, at I hurtigst muligt får skabt kontakt til dem efterfølgende.

Hvis I ikke har ressourcer til at følge op efter campen, er det en mulighed at få skrevet barnet op hos FritidsGuiderne KBH, der vil tage sig af den opfølgende del. Dog er det vores klare anbefaling, at I prioriterer dette arbejde, da den direkte kontakt mellem instruktør og forældre er vigtig.

Har I planlagt andre tiltag, som skal styrke brobygningen (rekruttering af nye medlemmer), skal disse selvfølgelig også igangsættes.