Brobygning

Oplever I, at børn viser interesse for at gå til jeres aktivitet? Læs mere her om, hvordan I kan hjælpe dem godt på vej.

Et af målene med FerieCamp er at introducere især børn og unge i udsatte byområder til et aktivt kultur- og fritidsliv, så de dels har gode tilbud i deres ferier, og dels for at de efterfølgende har mulighed for at melde sig ind i en forening eller gøre aktivt brug af lokalområdets andre fritidstilbud.

Ved deltagelse på FerieCamp kan I derfor give børn og unge en god oplevelse og måske give dem lyst til at blive medlem hos jer.

Vores erfaring er, at det godt kan betale sig at gøre en ekstra indsats, når det drejer sig om børn fra socialt udsatte byområder. Nogle barrierer for disse børn kan være, at de ikke tør starte til noget nyt på egen hånd, aldrig før har gået til en fritidsaktivitet eller at forældrene ikke selv er opmærksomme på mulighederne. Derfor kan det være godt at ringe dem op og tage en hyggelig snak med de børn, der har ytret ønske om at ville gå til jeres aktivitet – og evt. deres forældre.

Brobygningsdelen er derfor meget vigtig at have for øje under afholdelse af FerieCamp. Der er forskellige tips og tricks, som I kan benytte jer af, se videoerne til højre og se nedenfor:

Opmærksomhed

Hold nogle korte pauser i løbet af aktiviteten eller til sidst, hvor I gør børnene opmærksomme på, at jeres aktivitet er noget, man kan gå til i fritiden. Mange børn er ikke bevidste om dette.

Synlighed

Sørg for at have reklame med for jeres forening. Det kan både være i form af foldere, klistermærker med jere logo, men også klub-tøj, som instruktørerne kan have på er en vigtig del af jeres synlighed.

Invitér

Benyt jer af vores brobygningspostkort, hvor I kan invitere børn til en gratis træning i klubben efter FerieCamp (udleveres af FerieCamp-Sekretariatet). I kan også lave jeres egen særlige invitation, som børnene kan få med hjem til deres forældre.

Kontakt forældre

Sørg for at skrive kontaktoplysninger ned på børnenes forældre og ring til dem efter FerieCamp. Her kan du f.eks. tilbyde dem prøvetræning eller en plan for at starte på et hold.