Fremmøde

At være klar til afvikling af aktiviteten, på det tidspunkt, der står i programmet. Derfor skal I møde min. 15 minutter før aktiviteten begynder. Dette gælder alle dage.

Frivillige

At sørge for at have tilstrækkeligt med frivillige/trænere/instruktører til at afvikle aktiviteterne. Der skal som minimum være 2 voksne tilknyttet aktiviteten, hvoraf den ene skal kunne instruere aktiviteten og den anden er en ressourceperson, som hjælper med de praktiske forhold omkring afviklingen af aktiviteten.

Rekvisitter

At stille rekvisitter til gennemførsel af aktiviteterne til rådighed.

Program

At planlægge et program for aktiviteten.

Rekruttering

At gøre en aktiv indsats for at rekruttere børn til jeres aktiviteter, hvis der ikke er nok (f.eks. gå en tur i området).

Børneattester

At have indhentet børneattester på alle de involverede voksne i jeres FerieCamp-aktiviteter.

Afrapportering

At melde tilbage til FerieCamp, hvor mange børn, der har deltaget i jeres aktivitet samt deltage i evaluering af campen.

Opfølgning

At nedskrive kontaktoplysninger på de børn, der er interesserede i at starte i jeres forening efter ferien. Efter campen skal I kontakte barnet og dets forældre med henblik på efterfølgende opstart til aktiviteten. Hvis I ikke selv kan varetage denne opgave, kan kontaktoplysningerne videregives til campkoordinatoren, og barnet vil efterfølgende blive guidet af FritidsGuiderne.

Aflysning

At afholde aktiviteten på de tidspunkter og steder, der er angivet i kontrakten – også selvom der f.eks. kommer færre børn end forventet, vejret er dårligt osv. En aktivitet kan kun aflyses efter aftale med campkoordinatoren.

Ansvar

FerieCamp-teamet er behjælpelige i forhold til løsning af praktiske problemstillinger, men ansvaret for aktiviteten er jeres. FerieCamp påtager sig således ikke et juridisk ansvar for afholdelsen af aktiviteten – herunder heller ikke eventuelle klager, erstatningsansvar og lignende opstået i forbindelse med aktiviteten. Opstår der alvorlige konflikter i forbindelse med en aktivitet blandt børn og unge, som I ikke selv kan håndtere, kan udrykningsholdet i lokalområdet tilkaldes. Kontaktoplysninger udleveres på campen.