Instruktør på FerieCamp

Målet med FerieCamp er i høj grad at introducere børn og unge til aktiviteter, de kan gå til i deres fritid. Derfor er det vigtigt, at I inden campen giver jeres instruktører nogle værktøjer til at italesætte mulighederne for at blive medlem hos jer.

Før FerieCamp

Inden FerieCamp starter, forbereder man som aktivitetsudbyder et forløb, hvor børnene lærer det grundlæggende i aktiviteten. Det er vigtigt, at der tages højde for, at børnene har forskellig alder og forudsætninger for deltagelse. Hvis ikke der er fastlagt en bestemt målgruppe, så kan alle mellem 3-17 år deltage på aktiviteterne. Afhængig af aktiviteten er det primært de 5-13 årige, der deltager.

Det er ligeledes vigtigt at være opmærksom på, at børnene som udgangspunkt ikke er tilmeldt på forhånd, og at aktiviteten derfor skal kunne rumme ”nye” børn hver dag, samtidig med at antallet af deltagere kan variere meget.

Som aktivitetsudbyder på FerieCamp repræsenterer I jeres forening, virksomhed eller organisation. Vurdér derfor gerne, hvordan I som instruktører kan viderebringe information til børn og forældre om jeres faste fritidsaktiviteter. Det er en god idé at være åben og imødekommende, når du møder forældre og børn, som viser interesse for aktiviteten – måske dette er en anledning til at tage en indledende snak om mulighederne for at starte på et hold.

Det er altid en god idé at kende til hvor, hvornår og hvilke faste fritidsaktiviteter I kan henvise nye medlemmer til.

 

Billede
Børn og træner i rollespilsudklædning
Muligheden for at komme ud med sit budskab, sin passion for sin sport til børn og unge som ikke normalt vil få tilgang til det. Der udover at det ikke skal koste en noget, samt at trænerne får løn. Det er et projekt hvor alle vinder.
Anonym
Vært for FerieCamp i 2021

Under FerieCamp

Hvordan er vores rolle under afviklingen af FerieCamp?

På campen har man som aktivitetsudbyder ansvaret for at inkludere alle de børn, som har lyst til at deltage, samt at afvikle aktiviteten mest hensynsfuldt.

FerieCamp har det formål at introducere børn og unge til foreningslivet. Det vil derfor også være instruktørens ansvar at tale med børnene om mulighederne for at starte på et af jeres hold. Hvis man får lov, kan man også skrive kontakt-oplysninger ned på forældrene og ringe dem op, når dagen er omme.

En dag på FerieCamp - Det kan I forvente...

Det er vigtigt, at I kommer i god tid, gerne et kvarter før jeres aktivitet starter. Tjek altid ind hos CampKoordinatoren ved ankomst, med mindre andet er aftalt.

Gør klar til aktiviteten, fx ved at sætte kegler op, finde bolde frem osv.

Nogle børn vil typisk allerede stå forventningsfulde klar til aktiviteten. Hvis dette er tilfældet, kan aktiviteten starte med det samme. Er der derimod ikke nogen børn fra start, vil det være op til jer at gå ud i området og reklamere/rekruttere børn til aktiviteten. Under afholdelsen af aktiviteten vil nogle børn gå til og fra i løbet at tidsrummet. Det er derfor vigtigt, at I som instruktører hele tiden forholder jer fleksible og er klar til at justere aktiviteten løbende, så det passer bedst muligt til antallet af deltagere og niveau.

Udover jeres primære opgave med afvikling af aktiviteten og socialisering med børnene, skal I notere ned, hvor mange børn der har deltaget.

Når jeres aktivitet er slut, pakker I sammen og efterlader lokalet/området, som I selv vil modtage det.

Billede
Piger der spiller rollespil

Efter FerieCamp

Hvad gør vi, når FerieCampen er afsluttet?

Hvis ikke I har haft mulighed for at snakke med forældrene under jeres FerieCamp, så anbefaler vi, at I hurtigst muligt får skabt kontakt til dem efterfølgende.

Hvis I ikke har ressourcer til at følge op efter campen, er det en mulighed at få skrevet barnet op hos FritidsGuiderne KBH, der vil tage sig af den opfølgende del. Dog er det vores klare anbefaling, at I prioriterer dette arbejde, da den direkte kontakt mellem instruktør og forældre er vigtig.

Har I planlagt andre tiltag, som skal styrke brobygningen (rekruttering af nye medlemmer), skal disse selvfølgelig også igangsættes.

Godt samarbejde med FerieCamp + dejligt at være med til at kunne give børn en positiv oplevelse i deres ferie, som måske ikke har ressourcer til at rejse med deres familie.
Anonym
Vært for FerieCamp i 2021