Brobygning

Oplever I, at børn og unge viser interesse for at gå til jeres aktivitet? Her kan I læse mere om, hvordan I kan hjælpe dem godt på vej.

Et af målene med FerieCamp, herunder også POP-UP-aktiviteter, er at introducere især børn og unge i udsatte byområder til et aktivt kultur- og fritidsliv, så de dels har gode tilbud i deres ferier, og dels for at de efterfølgende har mulighed for at melde sig ind i en forening eller gøre aktivt brug af lokalområdets andre fritidstilbud.

Ved deltagelse på FerieCamp kan I derfor give børn og unge en god oplevelse og måske give dem lyst til at blive medlem hos jer.

Vores erfaring er, at det godt kan betale sig at gøre en ekstra indsats, når det drejer sig om børn fra socialt udsatte byområder. Nogle barrierer for disse børn kan være, at de ikke tør starte til noget nyt på egen hånd, aldrig før har gået til en fritidsaktivitet eller at forældrene ikke selv er opmærksomme på mulighederne.

Brobygningsdelen er derfor meget vigtig at have for øje under afholdelse af FerieCamp.

Før FerieCamp: Hør hvordan andre foreninger forbereder sig til FerieCamp

Video Url
FerieCamp er et rigtig god samarbejdspartner for os, som arbejder med børn og unge. Projektet skaber gode rammer for, at vi kan bygge bro mellem dem og det etablerede foreningsliv vi har lokalområdet.
Tobias
Boligsocial medarbejder hos NørreBrobyggerne

Under FerieCamp: Hør hvordan andre foreninger afholder deres aktiviteter og allerede starter brobygningen på campen

Video Url

Der er forskellige tips, som I kan benytte jer af

Vis alle

Opmærksomhed

Under jeres aktivitet på FerieCamp kan det være en god idé at holde nogle korte pauser i løbet af aktiviteten eller til sidst, hvor I gør børnene opmærksomme på, at jeres aktivitet er noget, man kan gå til i fritiden. Mange børn er ikke bevidste om dette.

Synlighed

Sørg for at have reklame med for jeres faste hold eller den aktivitetsudbyder, I repræsenterer. Det kan både være i form af foldere og klistermærker med jeres logo, men også klub-tøj, som instruktørerne kan have på. Alt dette er en vigtig del af jeres synlighed.

Invitation til prøvetræning

Benyt jer af vores brobygningspostkort, som I selv kan printe, hvor I kan invitere børn til en gratis træning efter FerieCamp. I kan også lave jeres egen særlige invitation, som børnene kan få med hjem til deres forældre. Prøvetræninger er første skridt på vejen til et nyt medlem.

Kontakt forældrene

Sørg for at skrive kontaktoplysninger ned på børnenes forældre og ring til dem efter FerieCamp. Her kan du f.eks. tilbyde dem prøvetræningen eller lægge en plan for at starte på et hold. Det kan være en stor hjælp at få etableret en god kontakt til barnets forældre.

Hver gang vi har været vært for FerieCamp, har vi fået mange nye medlemmer, og dagsprogrammet med forskellige aktiviteter giver både vores egne medlemmer og de nye mulighed for at styrke de sociale relationer til hinanden.
Anonym
Vært for FerieCamp i 2021

Efter FerieCamp: Få inspiration til hvordan andre foreninger brobygger fra FerieCamp til deres forening

Video Url

Dialogværktøj til brobygning

Vis alle

Barnets niveau

Hvad er barnets niveau (nybegynder, let øvet eller øvet)? Begynder barnet til aktiviteten i en sen alder? Har I et hold, som matcher barnets niveau?

Familiens økonomi

Hvad kan familien betale i kontingent? Hvad er egenbetalingen, hvis familien får økonomisk støtte til kontingent (max 1000 kr. årligt)? Hvordan kan I hjælpe familien ift. kontingent?

Familien

Ved familien, hvad det indebærer at gå til en fritidsaktivitet (f.eks. stævner, kørsel, tøjvask, kontingentbetaling mv.)? Hvordan kan I hjælpe familien med at forstå foreningskonceptet?

Følgeskab på den lange bane

Hvem kan følge barnet til aktiviteten? Forældre, søskende, forældre til andre børn på holdet eller øvrigt netværk? Og hvem husker barnet på, at der er træning?

Fastholdelse

Følg løbende op på barnets deltagelse i træningen. Kommer barnet til træning kontinuerligt? Hvad er grunden, hvis det ikke er tilfældet? Hvad kan vi som forening gøre for at hjælpe barnet?