Værtskab

Billede
Piger danser i gymnastiksal

Skal I være vært på FerieCamp?

Skab positive ferieoplevelser for børn og unge og introducér dem til lokale fritidsaktiviteter.

Hvad er et FerieCamp-værtskab, og hvordan ansøger vi?

Som vært for FerieCamp skal I planlægge en camp for børn og unge. Campen skal være fyldt med sjove aktiviteter og afspejle de mange fritidsaktiviteter, der er i jeres lokalområde. En FerieCamp består typisk af fem dages aktiviteter.

Ønsker I at være vært for en FerieCamp, anbefaler vi, at I inviterer andre aktivitetsudbydere med for at lave et så indholdsrigt og varieret program som muligt.

I FerieCamp-sekretariatet hjælper vi med at promovere jeres camp, og vi er jeres tætte sparringspartner gennem hele forløbet. Vi deler også viden og erfaringer på tværs af bydelene, og vi vejleder jer i, hvem I kan arbejde sammen med.

Hvorfor er det en god idé at blive vært for en FerieCamp?

FerieCamp er jeres mulighed for at præsentere jeres faste aktiviteter til børn og unge i udsatte bydele. I er samtidig med til at give dem nogle gode ferieoplevelser, når skolerne holder lukket. FerieCamp kan altså styrke brobygningen til jeres faste hold og måske hjælpe jer med at nå ud til en ny målgruppe.

Hvordan kommer vi i betragtning til et værtskab?

Før I kan komme i betragtning som vært for en FerieCamp, skal I sende os en ansøgning. Her skal I beskrive, hvordan I vil sammensætte et program, arbejde med rekruttering til campen, samt hvordan I vil arbejde med brobygning til jeres faste hold efter FerieCamp.

Få direkte besked om ansøgningsfrister til FerieCamp-værtskab ved at tilmelde dig nyhedsbrevet.

Her er vores bud på, hvordan værtskaber kan se ud. Husk det er til fri inspiration, så send os jeres bedste idéer, når I ansøger

Vis alle

Medspilleren

En basketball forening har faste træninger på et større idrætsanlæg. Her møder de mange andre lokale foreninger, som også har hold for børn. Basketball foreningen søger om et værtskab for FerieCamp, hvor de vil invitere 4-5 af de andre foreninger med i programmet. Efter FerieCamp afholder foreningerne en stor familiedag for alle, som har været med på FerieCamp.

Samspilleren

Tre forskellige foreninger går sammen og ansøger om værtskab i vinterferien og efterårsferien. Alle foreninger er repræsenteret i programmet i begge ferier. De afholder aktiviteter i egne lokaler og følger børnene rundt til hinanden. Efter FerieCamp vil de have et særligt fokus på at få børn til at starte til aktiviteterne sammen med en ven, så de sammen kan motivere hinanden til at dyrke aktiviteten fast. Derfor sætter de initiativer i gang, som skal understøtte dette. Blandt andet afholdes der en turnering hos de tre foreninger, hvor man kan dyste mod andre sammen med sin ven. De laver desuden en buddy-ordning, hvor man kan følges med et nuværende medlem.

Vi lægger hus til

Et kulturhus inviterer fire forskellige foreninger til at være med på en FerieCamp i deres lokaler. Kulturhuset har plads og faciliteter til dans, sangskrivning, rollespil og eSport. Kulturhuset har selv faste kreative værksteder, samt et lille teaterhold for børn, som også skal være med på campen. Danseforeningen ønsker at lære børnene lidt bedre at kende efter campen. Derfor kommer de og afholder aktiviteter i kulturhuset fast i en måned. Den fjerde uge efter campen følger foreningen børnene over i deres egne lokaler og træner der. Foreningen håber, at relationen, de opbygger, kan være med til, at børnene føler sig trygge ved at starte fast på et hold.

Gør-det-selv

En fodboldforening ønsker at tiltrække flere medlemmer til deres forening. Foreningen ønsker at være alene om værtskabet for en FerieCamp. De ansøger om at afholde en camp i slutningen af sommerferien. Foreningen opretter et "bliv klar til forening-hold", som starter op efter sommerferien. Her kan børn, som har deltaget på deres camp, komme til prøvetræninger og lære foreningen at kende. Udover træningen, afholdes der også familiedage, så forældrene kan møde trænerne og se deres børn have det sjovt.

Tema-campen

En karateforening ansøger om værtskab i juleferien, hvor de gerne vil lave en kampsports-camp. De inviterer to andre lokale kampsportsforeninger med. Op til campen har foreningerne været på en nærliggende skole og lavet en miniworkshop i de tre kampsportsgrene for at rekruttere børn til FerieCampen. En gruppe børn kommer og er med alle dage, så de bliver tilbudt at komme til fire gratis prøvetræninger efter campen, hvor der er afsat ekstra træner-ressourcer. Børnene kan låne en rigtig kampdragt og få en grundig introduktion til sporten, inden de beslutter, om de vil starte på et fast hold.

Den bydækkende

En svømmeforening, som har faste hold i det meste af København, ansøger om at afholde en bydækkende svømmecamp. De vil gerne være med i seks bydele. De har svært ved at tiltrække medlemmer i aldersgruppen 13-17 år, og de målretter derfor dele af programmet til denne aldersgruppe. Inden campen starter, har foreningen lavet aftaler med udvalgte fritids- og ungdomsklubber om, at de besøger campen sammen med deres børn.

Billede
Baskethold laver kampråb

Før FerieCamp

FerieCamp sekretariatet hjælper meget gerne med idéer, værktøjer og generel sparring ift. planlægning af campen. Der er visse rammer, I skal arbejde indenfor, man langt hen ad vejen bestemmer I selv, hvordan jeres FerieCamp skal se ud.

Hvis I bliver tildelt værtskab for én eller flere FerieCamps, begynder arbejdet først og fremmest med at lave et fedt program, sikre lokaler/faciliteter og lave aftaler med diverse samarbejdspartnere. Vi forventer et program med alsidighed og et højt aktivitetsniveau. Det er vigtigt, at der tages højde for, at børnene har forskellige aldre og forudsætninger for deltagelse. I skal desuden være opmærksomme på, at man som udgangspunkt ikke skal tilmelde sig FerieCamp, og at aktiviteterne derfor skal kunne rumme ”nye” børn hver dag.

Inden campen skal afvikles, er det jeres ansvar som vært at klæde jeres samarbejdspartnere på til brobygningsarbejdet, dvs. at de gerne skal inkluderes i de tiltag, I har planlagt for at få flere medlemmer.

Inden campen starter, skal I lave de rekrutteringstiltag, I har planlagt. FerieCamp trykker generelle plakater, som beskriver FerieCamp overordnet. Disse plakater sendes ud til relevante skoler, institutioner, helhedsplaner o.l. Det er jeres ansvar at promovere jeres FerieCamp lokalt. 

Rekrutteringstiltag I kunne stå for, kunne fx være:

  • Pop-op aktivitet på en skole i et frikvarter.
  • Trykke og dele flyers ud i skoleklasser.
  • Lave aftaler med institutioner om deltagelse.

Under FerieCamp

Det er jeres ansvar som vært for en FerieCamp at have overblikket over faciliteter, aktivitetsudbydere og andre samarbejdspartnere. I skal sørge for, at aktiviteterne afholdes i overensstemmelse med det planlagte program. I skal sikre, at børnene føler sig velkomne og kan finde rundt på basen. Derudover ligger der lidt arbejde i at sætte FerieCamps flag og banner op, så børnene kan finde vej til jeres camp. Flag, bannere mm. køres ud til jer i ugen op til campen. 

Udover at børnene selvfølgelig skal have nogle sjove timer, er det vigtigt, at de bliver gjort opmærksomme på, at de kan gå til aktiviteterne efter FerieCamp. Derfor skal I under campen arbejde aktivt med de brobygningstiltag, I har planlagt på forhånd. Hvis I har involveret jeres samarbejdspartnere i disse tiltag, er det også jeres ansvar at vejlede dem løbende. FerieCamp-sekretariatet hjælper gerne med gode idéer og sparring omkring brobygningstiltag.

Traditionelt set har der ikke været udfordringer med uro/ballade på FerieCamp, men skulle der fx være småkonflikter mellem deltagerene, skal I løse dette efter bedste evne eller kontakte SSP-beredskabet (I vil modtage kontaktoplysninger).

Under campen skal I sørge for at indhente diverse informationer, som skal bruges til evaluering, herunder deltagertal for alle aktiviteterne.

De aktiviteter, I selv står for under campen, bør følge retningslinjerne for "almindelige" aktivitetsudbydere. I kan orientere jer om aktivitetsudbydernes rolle her.

Billede
Basket gruppebillede

Efter FerieCamp

Vi holder altid et evalueringsmøde efter jeres camp, så vi kan samle op på de erfaringer, I har gjort jer, og sammen blive stærkere i arbejdet med at få flere børn og unge ind i et aktivt fritidsliv.

Det er også efter campen, at I rigtigt skal i gang med de brobygningstiltag, I har planlagt forud for campen.

Under jeres FerieCamp er der forhåbentligt børn, som har givet udtryk for, at de gerne vil gå til en af de aktiviteter, de har prøvet. Det er derfor vigtigt, at I følger op på eventuelle henvendelser fra børn og forældre umiddelbart efter campen, så det er frisk i hukommelsen.

Følg linket nedenfor og hør mere om, hvordan man som vært kan arbejde med brobygning før, under og efter FerieCamp