Københavns Kommunes logo

Ansøgning om FerieCamp-værtskab

FerieCamp afholder én ansøgningsrunde for alle ferier i 2024.

Link til ansøgningen finder du længere nede på siden. Ansøgningsfrist onsdag den 4. oktober 2023.

Vi bestræber os på, at alle får svar på deres ansøgning senest medio november 2023. Vi prioriterer i første omgang at give besked til de ansøgere, som får tildelt en camp i vinterferien 2024.

Godt at vide inden I ansøger

I vil blive guidet gennem ansøgningen, men gør jer gerne nogle overvejelser inden I ansøger:

 • Hvordan vil I samarbejde med andre lokale aktører, fx foreninger, kulturinstitutioner, helhedsplaner, KKFO'er, fritidsklubber m.fl.?
 • Hvordan ser jeres drømme FerieCamp ud ift. at sammensætte varierede og aktivitetsrige programmer?
 • Hvilke konkrete initiativer vil I igangsætte for at rekruttere børn og unge til jeres FerieCamp?
 • Hvilke konkrete brobygningstiltag kunne I tænke jer at arbejde med, for at få flere børn og unge, til at starte til de faste fritidstilbud, I har med i jeres program?

Alle kan ansøge om værtskab for FerieCamp, fx:

 • Folkeoplysende foreninger
 • Kulturinstitutioner
 • Bemandede legepladser
 • KKFO’er, fritids- og ungdomsklubber
 • Boligsociale helhedsplaner

Som udgangspunkt vil jeres FerieCamp skulle afholdes i nærheden af et udsat boligområde, det kan fx være i:

 • Mjølnerparken
 • Folehaven
 • Utterslevhuse
 • Hørgården
 • Bellahøj
 • Bispevænget

Gør jer gerne nogle tanker om konkrete faciliteter/steder, hvor I vil afholde jeres camp.

Billede
To piger spiller rollespil

Orientér jer om de øvrige rammer her

Vis alle

Generelle vilkår

 • I skal sikre, at der er indhentet børneattest på alle involverede voksne.
 • I skal selv sørge at have en musikaftale hos Koda, hvis I spiller musik offentligt.
 • Religiøs forkyndelse og politisk agitation er ikke tilladt på FerieCamp.
 • Jeres CVR.-nr. skal have tilknyttet en NemKonto
 • Før og efter hver FerieCamp skal I holde et opstarts- og evalueringsmøde med FerieCamp-sekretariatet.
 • I skal indhente fremmødetal under campen og sende dem til FerieCamp efterfølgende.

Programmets indhold

 • Alle aktiviteter skal være gratis.
 • Der gives kun særlig dispensation for at have tilmeldingskrav til aktiviteter. FerieCamp skal i udgangspunktet være åbne aktiviteter.
 • FerieCamps primære målgruppe er børn og unge (3-17 år), som bor i udsatte boligområder.
 • Der er mulighed for at aldersopdele aktiviteterne, men vi ser gerne, at det samlede program rummer flere aldersgrupper.
 • Det er muligt at lave aktiviteter, som er kønsopdelte.
 • Et program har typisk 40-70 aktivitetstimer.
 • Jeres camp skal gerne løbe over minimum fem dage (tre dage for PigeCamps)

Økonomi

 • Der kan søges tilskud på op til 35.000 kr./ferieuge (alene)
 • Der kan søges tilskud på op til 45.000 kr./ferieuge (invitere andre aktivitetsudbydere med)
 • Der kan søges op til 10.000 kr. til ekstraordinære brobygningsindsatser.
 • Værten disponerer selv over tilskuddet og der skal ikke indsendes regnskab.
 • Budgetposter kan f.eks. være: Løn til trænere, koordinering, rekruttering, brobygning, snacks til børnene, indkøb af materialer etc.
 • En timeløn ligger typisk på 200 kr. / instruktør / time (en forening der stiller med to instruktører i 10 timer, ville i så fald få 4.000 kr. udbetalt).
 • Vi anbefaler, at aktivitetsudbydere, som umiddelbart er sammenlignelige, får samme løn.
 • Erfaringsmæssigt kommer mange børn på FerieCamp uden madpakker. Vi anbefaler derfor, at I sætter et beløb af til indkøb af frugt/boller/saft eller lignende.
 • Hvis I vil have flyers eller plakater med jeres program, skal I afsætte midler til tryk (FerieCamp trykker generelle plakater som sendes til udvalgte skoler/institutioner/kulturhuse m.m.).

Sådan ansøger du

 1. Klik på "start din ansøgning nu!".
 2. Indtast din mailadresse.
 3. Du modtager et personligt link til din ansøgning på mail.
 4. Åbn linket i mailen og udfyld ansøgningen. Vi modtager først din ansøgning, når du har svaret på alle spørgsmål.
 5. Du modtager en mail med en kopi af din ansøgning.
Billede
Børn og vokse arbejder kreativt med linoleumstryk

Datoer for FerieCamp i 2024

 • Vinterferien 12/2-16/2
 • Påskeferien 25/3-29/3
 • Sommerferien 1/7-2/8
 • Efterårsferien 14/10-18/10
 • Juleferien 27/12-30/12