Ansøgning om FerieCamp-værtskab

FerieCamp afholder én ansøgningsrunde for alle ferier i 2024.

Ansøgningen om FerieCamp-værtskab i 2024 er lukket!

Vi bestræber os på, at alle der har ansøgt får svar senest medio november 2023. Vi prioriterer i første omgang at give besked til de ansøgere, som får tildelt en camp i vinterferien 2024.

Godt at vide inden I ansøger

I vil blive guidet gennem ansøgningen, men gør jer gerne nogle overvejelser inden I ansøger:

 • Hvordan vil I samarbejde med andre lokale aktører, fx foreninger, kulturinstitutioner, helhedsplaner, KKFO'er, fritidsklubber m.fl.?
 • Hvordan ser jeres drømme FerieCamp ud ift. at sammensætte varierede og aktivitetsrige programmer?
 • Hvilke konkrete initiativer vil I igangsætte for at rekruttere børn og unge til jeres FerieCamp?
 • Hvilke konkrete brobygningstiltag kunne I tænke jer at arbejde med, for at få flere børn og unge, til at starte til de faste fritidstilbud, I har med i jeres program?

Alle kan ansøge om værtskab for FerieCamp, fx:

 • Folkeoplysende foreninger
 • Kulturinstitutioner
 • Bemandede legepladser
 • KKFO’er, fritids- og ungdomsklubber
 • Boligsociale helhedsplaner

Som udgangspunkt vil jeres FerieCamp skulle afholdes i nærheden af et udsat boligområde, det kan fx være i:

 • Mjølnerparken
 • Folehaven
 • Utterslevhuse
 • Hørgården
 • Bellahøj
 • Bispevænget

Gør jer gerne nogle tanker om konkrete faciliteter/steder, hvor I vil afholde jeres camp.

Billede
To piger spiller rollespil

Orientér jer om de øvrige rammer her

Vis alle

Generelle vilkår

 • I skal sikre, at der er indhentet børneattest på alle involverede voksne.
 • I skal selv sørge at have en musikaftale hos Koda, hvis I spiller musik offentligt.
 • Religiøs forkyndelse og politisk agitation er ikke tilladt på FerieCamp.
 • Jeres CVR.-nr. skal have tilknyttet en NemKonto
 • Før og efter hver FerieCamp skal I holde et opstarts- og evalueringsmøde med FerieCamp-sekretariatet.
 • I skal indhente fremmødetal under campen og sende dem til FerieCamp efterfølgende.

Programmets indhold

 • Alle aktiviteter skal være gratis.
 • Der gives kun særlig dispensation for at have tilmeldingskrav til aktiviteter. FerieCamp skal i udgangspunktet være åbne aktiviteter.
 • FerieCamps primære målgruppe er børn og unge (3-17 år), som bor i udsatte boligområder.
 • Der er mulighed for at aldersopdele aktiviteterne, men vi ser gerne, at det samlede program rummer flere aldersgrupper.
 • Det er muligt at lave aktiviteter, som er kønsopdelte.
 • Et program har typisk 40-70 aktivitetstimer.
 • Jeres camp skal gerne løbe over minimum fem dage (tre dage for PigeCamps)

Økonomi

 • Der kan søges tilskud på op til 35.000 kr./ferieuge (alene)
 • Der kan søges tilskud på op til 45.000 kr./ferieuge (invitere andre aktivitetsudbydere med)
 • Der kan søges op til 10.000 kr. til ekstraordinære brobygningsindsatser.
 • Værten disponerer selv over tilskuddet og der skal ikke indsendes regnskab.
 • Budgetposter kan f.eks. være: Løn til trænere, koordinering, rekruttering, brobygning, snacks til børnene, indkøb af materialer etc.
 • En timeløn ligger typisk på 200 kr. / instruktør / time (en forening der stiller med to instruktører i 10 timer, ville i så fald få 4.000 kr. udbetalt).
 • Vi anbefaler, at aktivitetsudbydere, som umiddelbart er sammenlignelige, får samme løn.
 • Erfaringsmæssigt kommer mange børn på FerieCamp uden madpakker. Vi anbefaler derfor, at I sætter et beløb af til indkøb af frugt/boller/saft eller lignende.
 • Hvis I vil have flyers eller plakater med jeres program, skal I afsætte midler til tryk (FerieCamp trykker generelle plakater som sendes til udvalgte skoler/institutioner/kulturhuse m.m.).
Billede
Børn og vokse arbejder kreativt med linoleumstryk

Datoer for FerieCamp i 2024

 • Vinterferien 12/2-16/2
 • Påskeferien 25/3-29/3
 • Sommerferien 1/7-2/8
 • Efterårsferien 14/10-18/10
 • Juleferien 27/12-30/12