Ansøgning om FerieCamp-værtskab

Ansøgningen om værtskaber for 2023 åbner i efteråret 2022.

Proceduren

FerieCamp afholder én ansøgningsrunde for hele 2023. Udover de ordinære FerieCamps, kan I også søge om at holde en camp kun for piger.

Ansøgningsfristen er endnu ikke fastlagt

Vi bestræber os på, at alle får svar på deres ansøgning senest medio november 2023. Vi prioriterer i første omgang at give besked til de ansøgere, som får tildelt en camp i vinterferien 2023.

Godt at vide inden I ansøger

I vil blive guidet gennem ansøgningen, men gør jer gerne nogle overvejelser inden I starter

 • Hvordan vil I samarbejde med andre lokale aktører, som fx foreninger, kulturinstitutioner, helhedsplaner, KKFO'er, fritidsklubber m.fl.?
 • Hvordan ser jeres drømme FerieCamp ud ift. at sammensætte varierede og aktivitetsrige programmer?
 • Hvilke konkrete metoder vil I igangsætte for at rekruttere børn og unge til jeres FerieCamp?
 • Hvilke konkrete brobygningstiltag kunne I tænke jer at arbejde med for at få flere børn og unge til at starte til de faste fritidstilbud, I har med i jeres program?

Alle kan ansøge, men vi prioriterer værter, der er organiseret, som:

 • Folkeoplysende foreninger
 • Kulturinstitutioner
 • KKFO’er, fritids- og ungdomsklubber
 • Boligsociale indsatser eller Helhedsplaner

Som udgangspunkt vil jeres FerieCamp skulle afholdes i nærheden af et udsat boligområde, fx i:

 • Tingbjerg
 • Husum
 • Bellahøj
 • Bispebjerg
 • Ydre Nørrebro
 • Indre Nørrebro
 • Amager Øst
 • Amager Vest
 • Valby
 • Sydhavnen

Gør jer gerne nogle tanker om konkrete faciliteter/steder I vil afholdes jeres camp på.

Billede
To piger spiller rollespil

Orientér jer om de øvrige rammer her

Generelle vilkår
 • I skal sikre, at der er indhentet børneattest på alle involverede voksne.
 • I skal selv sørge at have en musikaftale hos Koda, hvis I spiller musik offentligt.
 • Religiøs forkyndelse og politisk agitation er ikke tilladt på FerieCamp.
 • Jeres CVR.-nr. skal have tilknyttet en NemKonto ellers kan Københavns Kommune ikke udbetale tilskuddet.
 • Før og efter hver FerieCamp skal I holde et opstarts- og evalueringsmøde med FerieCamp-sekretariatet.
 • I skal lægge et realistisk budget før campen, samt indsende regnskab efterfølgende.
   
Programmets indhold
 • Alle aktiviteter skal være gratis.
 • Der gives kun særlig dispensation for at have tilmeldingskrav til aktiviteter. FerieCamp skal i udgangspunktet være åbne aktiviteter.
 • FerieCamps målgruppe er børn og unge (3-17 år), som bor i udsatte bydele.
 • Der er mulighed for at aldersopdele aktiviteterne, men vi ser gerne, at det samlede program rummer flere aldersgrupper.
 • Det er muligt at lave aktiviteter, som er kønsopdelte.
 • Det er i udgangspunktet jer som vært, der bestemmer i hvilke tidsrum og på hvilke dage, I afholder jeres FerieCamp. Vi forestiller os 40-60 aktivitetstimer.
 • Jeres camp skal gerne løbe over minimum fem dage.
Økonomi - jeres ansøgning skal indeholde et budget
 • Der kan søges tilskud på op til 40.000 kr./ferieuge (alene)
 • Der kan søges tilskud på op til 50.000 kr./ferieuge (invitere andre aktivitetsudbydere med)
 • Værten disponerer selv over tilskuddet, dog skal der øremærkes midler til rekruttering- og brobygningsarbejdet.
 • Budgetposter kan f.eks. være: Løn til trænere, koordinering, rekruttering, brobygning, snacks til børnene, indkøb af materialer etc.
 • En timeløn kunne fx være 200 kr. / instruktør (i så fald ville en forening der stiller med to instruktører i ti timer skulle have 4.000 kr. udbetalt)
 • Vi anbefaler, at aktivitetsudbydere, som umiddelbart er sammenlignelige, får samme løn.
 • Erfaringsmæssigt kommer mange børn på FerieCamp uden madpakker. Vi anbefaler derfor også, at I sætter et beløb af til indkøb af frugt/boller eller lignende.
 • Hvis I selv vil layoute jeres flyers/program, så husk, at I skal budgettere med en udgift til at få det trykt (FerieCamp trykker generelle plakater som sendes til udvalgte skoler/institutioner).

Når ansøgningen åbner foregår det således

1) Klik på linket nederst

Lægges op når ansøgningen åbner.

2) Indtast din mailadresse

Når du klikker på linket, kommer der en boks, hvor du skal skrive din mailadresse. Du sendes retur til forsiden.

3) Personligt link

Du vil nu modtage en mail med et link til dit personlige ansøgningsskema, som du kan gå til og fra og rette i løbende. Din besvarelse gemmes, hver gang du klikker på næste i ansøgningsskemaet.

Billede
Børn og vokse arbejder kreativt med linoleumstryk

Datoer for FerieCamp i 2023

 • Vinterferien 13/2-19/2
 • Påskeferien 3/4-9/4
 • Sommerferien 26/6-6/8
 • Efterårsferien 16/10-22/10
 • Juleferien 27/12-30/12