Generelle retningslinjer for FerieCamps værter

Her på siden kan du læse mere om, hvilke generelle retningslinjer, der gælder for FerieCamps værter. Det er vigtigt, at du som vært læser hele teksten. Har du spørgsmål, kan du kontakte FerieCamp-sekretariatet.

Formål 1) Introduktion til et aktivt fritidsliv

Værter for FerieCamp skal arbejde målrettet og ambitiøst med at udvikle og afprøve egne metoder, til rekruttering af deltagere til campen. Værten skal desuden gøre en særlig indsats for at børn og unge fra Københavns Kommunes udsatte bydele inkluderes i aktiviteterne.

Størstedelen af programmet skal afspejle de lokale kultur- og fritidstilbud. Det er vigtigt for FerieCamps formål at introducere børn og unge til faste (lokale) fritidsaktiviteter, gennem gode og indholdsrige ferieoplevelser.

Formål 2) Brobygning efter FerieCamp

På FerieCamp starter brobygningen med en introduktion til aktiviteterne. Men når FerieCamp er slut og det bliver hverdag, så skal der gøres en særlig indsats for at brobygge til de faste fritidsaktiviteter.

Derfor skal værten vha. sin brobygningsplan arbejde med, at netop børn fra udsatte bydele i højere grad starter til en fritidsaktivitet.

FerieCamp-værten er overordnet ansvarlig for

 • at sammensætte et program for campen og sikre aftaler/kontrakter med aktivitetsudbydere, faciliteter osv.
 • at sikre nok ressourcer til at hjælpe børnene, skabe god stemning og løse eventuelle praktiske opgaver.
 • at promovere campen jf. den plan, der er lavet i ansøgningen og understøtte Idrætsudviklings promoveringsarbejde.
 • at udføre brobygningstiltag jf. den plan, der er lavet.
 • at udbetale tilskud til eventuelt deltagende aktivitetsudbydere samt indsende regnskab.
 • at indhente og indsende eventuel data.

Generelle retningslinjer for et FerieCamp-værtskab

Vis alle

Målgruppe

FerieCamps primære målgruppe er børn og unge på 3-17 år, som bor i udsatte bydele. Som FerieCamp-vært skal I have fokus på at rekruttere disse børn til at deltage på campen.

Erfaringen viser, at det er flest i aldersgruppen 5-13 år, som deltager på FerieCamp.

Instruktører

Der skal være minimum én instruktør, som er fyldt 18 år, på alle aktiviteter. Vi anbefaler, at man altid aftaler, at der kommer minimum to instruktører.

Anbefalingen skyldes, at der kan opstå sygdom/forsinkelse, at der kan komme mange børn eller at visse børn kræver særlig opmærksom, som ikke kan imødekommes, hvis der kun er én instruktør

På PigeCamp skal det være kvindelige instruktører og ressourcepersoner som er tilknyttet campen.

Børneattester

Det er dit ansvar som vært, at der er indhentet børneattester på alle instruktører eller andre voksenressourcer, som skal deltage på FerieCamp.

Typisk vil man uddelegere denne opgave til den forening/virksomhed/institution man laver aftalen med.

FerieCamp-sekretariatet kan være behjælpelige med at indhente børneattester på privatpersoner, hvis ikke I selv kan gøre det.

Obligatoriske møder

Værten skal deltage på minimum ét opstartsmøde inden afholdelse af første FerieCamp.

Værten skal deltage på evalueringsmøder efter hver afholdt FerieCamp.

Økonomi

Alle værter skal have tilknyttet en nemkonto til deres cvr.nr./cpr.nr., som tilskuddet udbetales til. Alle kommunale værter får udbetalt tilskuddet via psp-element.

Alle tilskud udbetales ca. én måned før campen. Værten disponerer selv over tilskuddet, dog skal der øremærkes midler til promovering- og brobygningsarbejdet efter campen.

 

 

Forsikring

 • Børn deltager på eget ansvar og dækkes derfor af familiens egen forsikring.
 • Foreninger/aktivitetsudbydere/værter skal selv sørge for de lovpligtige forsikringer af deres frivillige/ansatte/instruktører.
 • Hvis der sker skade på en genstand, som er ejet af Københavns Kommune, skal skaden anmeldes til kommunens forsikringsordning. Såfremt skaden skyldes, at en person med vilje gør skade, vil det blive anset som hærværk, og det vil være skadevolders egen forsikring, som skal dække reparationsudgifter/nyindkøb. Skaden skal dog stadig anmeldes til kommunens forsikringsordning.
 • Hvis der sker skade eller tyveri af genstande eller ejendom, som stilles til rådighed under FerieCamp, men som ikke ejes af Københavns Kommune, skal dette meldes til egen forsikring,

Deadlines

FerieCamp afholdes mange gange i løbet af et år, og vi har mange samarbejdspartnere. Derfor er det en forudsætning for tilskuddet, at deadlines udstedt af Idrætsudvikling overholdes.

Særligt følgende deadlines er vigtige:

Værten layouter selv program og indsender færdige filer ca. en måned før campen.

Idrætsudvikling layouter program, vært indsender relevante dokumenter ca. to måneder før campen.

Vært skal indsende fremmødetal senest 14 dage efter campen

Vært skal indsende regnskab senest tre måneder efter campen

Tilladelser og booking

Værten skal selv indhente alle nødvendige tilladelser hos de relevante myndigheder forud for afvikling af indsatsen.

Det er desuden værtens ansvar, at de ønskede faciliteter bookes og eventuel rengøring bestilles.

Trykt materiale

FerieCamp-sekretariatet sørger for at der trykkes generelle plakater, som sendes ud i hele byen fx til skoler, institutioner, biblioteker m.m.

Hvis værten ønsker omfordeling af fx flyers, så skal værten selv sørge for tryk af disse.

FerieCamp-gear

Det er en forudsætning for tilskuddet, at værten opstiller FerieCamps bannere, beachflag etc. på de lokale camps, sådan at campen er synlig for forbipasserende og skaber stemning på campen.

Indsamling af data

.Det er værtens ansvar at sikre indsamling af data til evaluering, herunder fremmødetal, som skal indsendes i et tilsendt excelark, senest 14 dage efter campen.

  KODA

  I skal selv sørge for at have en musikaftale med Koda, hvis I spiller musik offentligt.

  Religion og politik

  Religiøs forkyndelse og politisk agitation er ikke tilladt på FerieCamp.

  Deadline for at sende det færdige program

  FerieCamp-sekretariatet layouter program og evt. flyer (ca. to måneder før campen)

  • Vinterferie: Søndag den 18. december 2022
  • Påskeferie: Søndag den 5. februar 2023
  • Sommerferie: Søndag den 30. april 2023
  • Efterårsferie: Søndag den 20. august 2023
  • Juleferie: Søndag den 29. oktober 2023

  Værten layouter selv program og evt. flyer (ca. én måned før campen)

  • Vinterferie: Søndag 15. januar 2023
  • Påskeferie: Søndag den 5. marts
  • Sommerferie: Søndag den 28. maj 2023
  • Efterårsferie: Søndag den 17. september 2023
  • Juleferie: Søndag den 26. november 2023

  FerieCamp-sekretariatet er ansvarlig for

  • Projektstyring
  • Layout, produktion og tryk af generelle FerieCamp-plakater
  • PR på FerieCamps digitale medier herunder
   • feriecamp.kk.dk
   • Facebook
   • Instagram
  • Pressemeddelelser
  • Information på hjemmeside og brugbyen.nu
  • Nyhedsbreve til alle tilmeldte
  • Info til Aula på udvalgte skoler

  FerieCamp-sekretariatet er behjælpelige med

  • Sparring på konkrete udfordringer i planlægnings- og gennemførselsfasen
  • Sparring på lokale samarbejdspartnere, lokal udvikling m.v. 
  • Understøtte brug af Københavns Kommunes faciliteter